1089817_BIG_1260966144

Ekonomists, Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK valdes priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts, EP politiskās grupas, “Eiropas Konservatīvie un reformisti” Prezidija loceklis.

EP balsstiesīgais deputāts | ECR grupas koordinators

Transporta un tūrisma komitejā

Transporta un tūrisma komiteja ir viena no likumdošanas komitejām Parlamentā, tās kompetencē ir jautājumi par ES kopējās dzelzceļa, autoceļu, iekšējo ūdensceļu, jūras un gaisa transporta politikas attīstīšanu, arī tūrismu. Komiteja līdz ar citām ES institūcijām lemj par ES kopējiem noteikumiem, kas jāpiemēro transportam Eiropas Savienībā, Eiropas komunikāciju tīklu izveidei un transporta infrastruktūras attīstīšanai, transporta pakalpojumu sniegšanai un sakariem transporta jomā ar trešajām valstīm. Tāpat Komiteja lemj par transporta drošību, kā arī attiecībām ar starptautiskām transporta struktūrām un organizācijām.

Īpašā komiteja finanšu un ekonomikas krīzes jautājumos

Īpašā komiteja finanšu un ekonomikas krīzes jautājumos Parlamentā izveidota 2009. gada oktobrī, lai nodarbotos ar ekonomikas krīzes jautājumu risināšanu: tā analizē un novērtē ekonomikas un finanšu krīzes apmēru Eiropas Savienībā un tās ietekmi uz dalībvalstīm, kā arī situāciju krīzes pārvaldībā pasaulē. Tā ierosinās atbilstīgus pasākumus, ar kuriem ilgtermiņā atjaunot normālu un stabilu finanšu tirgu darbību, lai atsāktos izaugsme un uzlabotos nodarbinātības situācija, un lai nākotnē šādas krīzes neatkārtotos. Komitejas uzdevums ir analizēt un novērtēt Kopienas tiesību aktu pašreizējo īstenošanu visās attiecīgajās jomās, kā arī dalībvalstu uzsākto pasākumu koordinēšanu, lai sekmētu ilglaicīgu un kvalitatīvu izaugsmi un ilgtermiņa ieguldījumus.

Aizvietotājs

Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejā

Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja ir atbildīga par Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro politiku, Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības un Eiropas monetārās un finansiālās sistēmas darbību, kapitāla un maksājumu brīvu apriti, starptautisko monetāro un finansiālo sistēmu (ieskaitot attiecības ar finanšu iestādēm un organizācijām), konkurences noteikumiem un noteikumiem par valsts vai sabiedriskā sektora atbalstu, fiskālajiem noteikumiem, kā arī par finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu reglamentēšanu un uzraudzību, ieskaitot finanšu atskaites, revīziju, grāmatvedības noteikumus, uzņēmumu vadību un citus jautājumus saistībā ar uzņēmumu tiesībām, kuri īpaši attiecas uz finanšu pakalpojumiem.

Delegācijas

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asambleja

CV

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (1997.); Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis; Ekonomists, Latvijas Valsts Universitāte (1981.).
Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK valdes priekšsēdētājs(2006. – pašlaik). Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK valdes loceklis (1995.-2006.).
Redaktors, izdevniecība “Avots” (1980.-1982.). Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts: zinātniskais līdzstrādnieks, nodaļas vadītājs (1982.-1996.).
Rīgas domes deputāts (1994.-1995.). Latvijas Republikas 6., 7. un 8. Saeimas deputāts (1995.-1998., 1998.-2002., 2002.-2004.), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs (1996.-1997., 1998.-1999.). Latvijas Republikas finanšu ministrs (1997.-1998.). Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finanšu institūcijām (1998.-2002.). Satiksmes ministrs (2002.-2004.).
Eiropas Parlamenta deputāts (2004.- pašlaik).

Daži no Latviju pārstāvošajiem deputātiem EP