Digitālais vienotais tirgus

1. jūlijs, 2015

Vispārējais vienotais digitālais tirgus ir viens no ambiciozākajiem un daudzsološākajiem Eiropas Savienības projektiem. Tā pārdomāta izveide nepieciešama, lai digitālā nozare, kas sen vairs nav nišas sektors, beidzot sev iegūtu tādu tiesisko regulējumu un aizsardzību, kāds ir nepieciešams nozarei, kas ir kļuvusi par pamatakmeni modernai, inovatīvai un visaptverošai ekonomikas sistēmai.

Vienotā digitālā tirgus koncepcija sevī ietver virkni sfēru, sākot ar interneta veikalos iegādātu preču piegādi un beidzot ar telekomunikāciju viesabonēšanas maksu ierobežošanu. Taču  viena no sfērām, kas vistiešāk saskaries ar jauno regulējumu Eiropas Savienībā ir tās nozares, kuru pamatā ir intelektuālais īpašums, kas tiek aizsargāts ar autortiesību un blakustiesību institūtiem. Lai arī autortiesību regulējums Eiropas Savienībā ir tapis laikā, kad interneta pasaule nebija kļuvusi par teju katra Eiropas iedzīvotāja ikdienu, šo tiesību restrukturizācija ir jāveic ar īpašu vērību, lai tieksmē pēc atvērtākas, brīvākas un ātrākas piekļuves mums interesējošiem raidījumiem, mūzikai vai filmām atrodoties citās Eiropas Savienības  valstīs, jaunais regulējums arī respektētu tiesību īpašniekus, to skaitā arī viņu ekskluzīvās tiesības būt noteicējiem pār savu īpašumu.

Padomju laiku aplamais uzskats, ka māksla pieder tautai, nedrīkst ņemt virsroku, jo māksla pieder un piederēs tam, kas to ir radījis, taču mūsdienu digitālās tehnoloģijas un iedzīvotāju paradumu maiņa šo tehnoloģiju un laikmeta iespaidā intelektuālā īpašuma augļu izmantošanu var attīstīt un pacelt citā dimensijā, attiecīgi ģenerējot krietni lielāku atdevi, turklāt tādējādi mazinot arī nelegālos kultūras patērēšanas paradumus. Mēs zinām, ka mums tādi ir.

Eiropas Savienībai ir jāspēj pierādīt ne tikai patērētājiem, bet arī mūziķiem, autoriem, producentiem un citiem intelektuālā īpašuma veidotājiem, ka ģeogrāfisko barjeru regulēta mazināšana digitālajā pasaulē nevis ierobežos tiesību īpašnieku privilēģijas, bet gluži otrādi ļaus izmantot plašo 500 miljonu patērētāju tirgu, kas ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības konkurētspējas priekšrocībām.

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa Eiropas Parlamentā ar britu Konservatīvās partijas deputāti Vikiju Fordu (Vicky Ford) priekšgalā ir uzņēmusies vadošo lomu, sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, ieviest visefektīvāk un godīgāk veidoto Vienoto digitālo tirgus mehānismu, respektējot un panākot kompromisu daudzo iesaistīto pušu vidū. Ticot, ka kopumā digitālā tirgus attīstīšana Eiropas Savienībā spēs nodrošināt līdz 50 miljardu eiro papildu ienākumu, daļu ienākumu ģenerēs arī Eiropas valstu dažādā kultūra digitālajā pasaulē. Tādēļ ir svarīgi, lai tā būtu gan vienlaikus pieejama visas Eiropas pilsoņiem, gan arī tiesiski aizsargāta, kā viena no svarīgākajām Eiropas vērtībām.

Uzzini vairāk par ES Vienotu digitālo tirgu (PDF)

digit-tirgus

Eiropas Konservatīvo un Reformistu Alianse (AECR) ir Eiropas centriski labēji konservatīvu politisku partiju apvienība, kas aizstāv konservatīvas un ekonomiski liberālas idejas, kā arī uzskata, ka Eiropas Savienība ir neatkarīgu dalībvalstu savienība, ne Eiropas federāla supervalsts. Šobrīd tā apvieno 17 valstu partijas.

AECR atbalsta brīvu uzņēmējdarbību, brīvu un godīgu tirdzniecību un konkurenci un ES vienoto tirgu, kā arī tādu ES Digitālo vienoto tirgu, kur mūzika, filmas, grāmatas un citi digitālie produkti ir pieejami visiem, bez ģeogrāfiskiem un citu veidu šķēršļiem.

www.aecr.eu

Atstājiet komentāru